ซีไอเอ็มบี เอ็กซ์ตร้าแคช (CIMB Extra Cash)

11,522 Views
 • รายได้ต่อเดือน

  30,000 บาท
 • ดอกเบี้ยต่อปี

  5.55-24%
 • ค่าธรรมเนียมรายปี

  ฟรี
สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน checked
สมัครครั้งเดียว รับเงินสดสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือวงเงินสูงสุด 1ล้านบาท checked
สะดวก เบิกถอนผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking checked
เงินสดพร้อมใช้ 24 ชม. checked
ไม่มีค่าธรรมเนียมการดำเนินการสินเชื่อ checked

ข้อมูลสินเชื่อ

 • วงเงิน

  วงเงินอุนมัติ
  5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
  วงเงินอนุมัติสูงสุด
  สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียม

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ฟรี
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี ใน5รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 6 ปรับดอกเบี้ยเป็น 18% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 9% ต่อปี ใน 9 รอบบัญชีแรกรอบบัญชีที่ 10 ปรับดอกเบี้ยเป็น 24% ต่อปี
  วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
  เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
  ค่าติดตามทวงถามหนี้
  100 บาท / ครั้ง
 • การผ่อนชำระ

  ผ่อนชำระขั้นต่ำ
  3% ของยอดเงินคงค้าง

เงื่อนไขการสมัคร

 • อายุ 21-60 ปี
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 30,000บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และสำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน/ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน/ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 • เอกสารประกอบการทำธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) / 2.สำเนาทะเบียนนิติบุคคล / 3.สำเนาทะเบียนการค้า / 4.สำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี (ถ้ามี) / 5.หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2018

กลับสู่ด้านบน