"/>

สินเชื่อบุคคลซิตี้ (Citi Personal Loan)

721,702 Views
 • รายได้ต่อเดือน

  20,000 บาท
 • ดอกเบี้ยต่อปี

  ไม่เกิน 25%
 • ค่าธรรมเนียมรายปี

  ฟรี
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน สูงสุด 2,000,000บาท checked
รับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% checked
ได้เงินไว ไม่ต้องมีคนหรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน checked
ระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 12เดือน หรือ นานสูงสุด 60 เดือน checked
ลดยอดผ่อนหรือปิดยอดบัตร/สินเชื่อสะดวกและง่ายในที่เดียว checked

ข้อมูลสินเชื่อ

 • วงเงิน

  วงเงินอนุมัติ
  สูงสุด 2,000,000 บาท หรือไม่เกิน5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • ค่าธรรมเนียม

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ฟรี
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% สูงสุดไม่เกิน 25% *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
  วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
  เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ได้รับเงินโอนจากธนาคาร
  ค่าติดตามทวงถามหนี้
  50 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด และ 100 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด
 • การผ่อนชำระ

  ระยะเวลาผ่อนชำระ
  ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12เดือน หรือ นานสูงสุด 60 เดือน

เงื่อนไขการสมัคร

 • อายุ 21 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี)
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 20,000บาทขึ้นไป
 • สำหรับพนักงานบริษัท มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องมีการจดทะเบียนบริษัทและดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันไม่ต่ำกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ต่ำกว่า 1 ปี

กลับสู่ด้านบน