บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)

42,838 Views
 • รายได้ต่อเดือน

  5,000 บาท
 • ดอกเบี้ยต่อปี

  17-25%
สมัครง่าย อนุมัติไว รับบัตรได้ทันที checked
คิดอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การใช้วงเงินแบบ “ลดต้นลดดอก” checked
ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดคงค้าง หรือ ไม่ต่ำกว่า 100 บาท checked
มีน้อยจ่ายน้อย แบ่งเบาภาระ รักษาประวัติ มีมากจ่ายมาก ลดภาระ หนี้หมดไว checked
มีพร้อมเมื่อไร เลือกจ่ายปิดได้ checked

ข้อมูลสินเชื่อ

 • วงเงิน

  วงเงินอนุมัติ
  อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  วงเงินอนุมัติ
  อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ เฉพาะลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท
  หมายเหตุ :
  *การพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลฯเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ
 • ค่าธรรมเนียม

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  -
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  -
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  17-25% ต่อปี
  วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
  เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
  ค่าติดตามทวงถามหนี้
  สูงสุดไม่เกิน 100 บาท/งวด
 • การผ่อนชำระ

  ผ่อนชำระขั้นต่ำ
  3% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 100 บาท

เงื่อนไขการสมัคร

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20-60 ปี*
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
 • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
 • หมายเหตุ: *20 ปีบริบูรณ์จนถึงไม่เกิน 60 ปี นับจากวันสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการตัวจริง*
 • 2. เอกสารแสดงรายได้

รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร

 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง (ที่แสดงเงินเดือนต่ำสุด หรือ ออกไม่เกิน 2 เดือน) หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)* ปีล่าสุดตัวจริง
 • บัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 3 หรือ 6 เดือนล่าสุด ติดต่อกัน ตัวจริง

รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร

 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง (ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือ ออกไม่เกิน 2 เดือน)
 • หมายเหตุ
 • กรณีลูกค้ายื่นบัตรข้าราชการที่ ให้ยื่นสำเนาทะเบียนบ้านประกอบ
 • กรณียื่นเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ให้แนบบัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

กลับสู่ด้านบน