สินเชื่อบุคคลพรอมิส (PROMISE Personal Loan)

6,750,444 Views
 • รายได้ต่อเดือน

  8,000 บาท
 • ดอกเบี้ยต่อปี

  สูงสุดไม่เกิน 25%
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน checked
สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี checked
ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาใดๆ checked
ลูกค้าสามารถรับเงินสดได้ที่สาขาทันทีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ (เฉพาะสาขาสีลมเท่านั้น) หรือเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร checked

ข้อมูลสินเชื่อ

 • วงเงิน

  วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 30,000 บาท
  อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของรายได้ต่อเดือน* ไม่จำกัดจำนวนการมีสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินอื่นภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
  วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
  อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
  วงเงินอนุมัติสูงสุด
  300,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียม

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ฟรี
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี
  อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 15.00 % - อัตราสูงสุด 25 %และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 0.00%-10.00%ต่อปี
  วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
  คำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้
  ค่าติดตามทวงถามหนี้
  ค้างชำระ ตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 50 บาท, ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน, กรณีที่ค่างวดหรือยอดเรียกชำระในแต่ละเดือน ไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่เกิดค่าติดตามทวงถามหนี้
 • การผ่อนชำระ

  รูปแบบการชำระคืนเงินกู้
  คิดอัตราการชำระขั้นต่ำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า ดังต่อไปนี้- 3% ของยอดคงเหลือ (ปัดเศษทศนิยมทิ้ง) - 300 บาท
  ตัวอย่างการคำนวณยอดชำระเงินขั้นต่ำ
  3% ของยอดคงเหลือ 5,000 บาท คิดเป็น 150 บาท แต่เนื่องจากต่ำกว่า 300 บาท ยอดชำระเงินขั้นต่ำจึงคิดเป็น 300 บาท

เงื่อนไขการสมัคร

 • อายุ 20-64 ปี
 • มีสัญชาติไทย
 • บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 8,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
 • อายุการทำงานปัจจุบัน
 • → พนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
 • → พนักงานรายวัน/สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560

กลับสู่ด้านบน