สินเชื่อบุคคลพรอมิส (PROMISE Personal Loan)

7,374,617 Views
 • รายได้ต่อเดือน

  8,000 บาท
 • ดอกเบี้ยต่อปี

  15- 25%
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน checked
อนุมัติไวภายใน 1 ชั่วโมง checked
สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี checked
ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาใดๆ checked
หากได้รับการอนุมัติจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งวงเงินที่ได้รับ หลังจากนั้น จะทำการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ได้ระบุไว้ตอนสมัคร checked

ข้อมูลสินเชื่อ

 • วงเงิน

  วงเงินอนุมัติสูงสุด
  300,000 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • ค่าธรรมเนียม

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ฟรี
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี
  อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 15.00% - อัตราสูงสุด 25.00%
  หมายเหตุ:
  โดยแบ่งเป็นดอกเบี้ย 15.00% ต่อปี และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 0.00%-10.00% ต่อปี
  วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
  คำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้
  ค่าติดตามทวงถามหนี้
  ค้างชำระตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 30 คิดเป็นจำนวน 50 บาทค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท
  และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน
  หมายเหตุ :
  กรณีที่ค่างวดหรือยอดเรียกชำระในแต่ละเดือน ไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่เกิดค่าติดตามทวงถามหนี้
 • การผ่อนชำระ

  การผ่อนชำระขั้นต่ำ
  3% ของยอดคงเหลือ (ปัดเศษทศนิยมทิ้ง)หรือไม่ต่ำกว่า 300 บาท * คิดอัตราการชำระขั้นต่ำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า

เงื่อนไขการสมัคร

 • บุคคลที่อายุตั้งแต่ 20 – 64 ปี (จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย)
 • บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 8,000 บาท ขึ้นไป (สามารถแสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
 • อายุการทำงานปัจจุบันมีอายุงาน 1 เดือนขึ้นไป (หากสามารถแสดงสลิปเงินเดือน 2 เดือนล่าสุด จะทำให้โอกาสอนุมัติสูงกว่าแสดงสลิปเพียง 1 เดือน)
 • มีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • **หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • สลิปเงินเดือน1 เดือน หรือ 2 เดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน 60 วัน
CFT x Promise - ตัวอย่างแสดงภาระหนี้สินของสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560

กลับสู่ด้านบน