บัตรกดเงินสด เคเคพี แคชการ์ด

บัตรกดเงินสด เคเคพี แคชการ์ด (KKP Cash Card)

3,033 Views
 • รายได้ต่อเดือน

  10,000 บาท
 • ดอกเบี้ยต่อปี

  ไม่เกิน 25%
เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด checked
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.79% ต่อเดือน พร้อมเลือกระยะเวลาผ่อนได้ตั้งแต่ 6 งวด จนถึง 60 งวด checked
รับฟรี กระเป๋าล้อลากขนาด 20 นิ้ว เมื่อเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก เต็มวงเงินอนุมัติ checked
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี checked
สมัครง่ายเงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้ checked
ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 300 บาท checked

ข้อมูลสินเชื่อ

 • วงเงิน

  วงเงินอนุมัติสูงสุด
  250,000 บาท แต่ไม่เกิน 3 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
  วงเงินเบิกถอนสูงสุด
  100,000 บาท/วัน
 • ค่าธรรมเนียม

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ฟรี
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  ไม่เกิน 25 % ต่อปี
  วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
  เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
  ค่าติดตามทวงถามหนี้
  กรณีค้างชำระ1งวด 50 บาท / ครั้ง กรณีค้างชำระมากกว่า1งวด 100 บาท / ครั้ง
 • การผ่อนชำระ

  ผ่อนชำระขั้นต่ำ
  ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 300 บาท

เงื่อนไขการสมัคร

 • สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 • มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 • รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2022

กลับสู่ด้านบน