สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอ-แคช (UOB i-CASH)

13,909 Views
 • รายได้ต่อเดือน

  15,000 บาท
 • ดอกเบี้ยต่อปี

  ไม่เกิน 25%
 • ค่าธรรมเนียมรายปี

  ฟรี
สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอ-แคช เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้จ่ายวันนี้ สานฝันของคุณให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้น checked
อนุมัติวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท* checked
เลือกระยะเวลาชำระคืน 12 - 60 เดือน checked
คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก checked
อนุมัติภายใน 3 วัน checked
ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย checked

ข้อมูลสินเชื่อ

 • วงเงิน

  วงเงินอนุมัติ
  สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
  วงเงินอนุมัติสูงสุด
  2,000,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียม

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ฟรี
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  ไม่เกิน25%ต่อปี
  หมายเหตุ:
  ดอกเบี้ย 5.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ เจ้าของกิจการ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป (ระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป)
  หมายเหตุ:
  ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป (ระยะเวลาการผ่อนชำระ 1-2 ปี)
  หมายเหตุ:
  ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
  วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
  เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ได้รับเงินโอนจากธนาคาร
 • การผ่อนชำระ

  ผ่อนชำระขั้นต่ำ
  คำนวณตามจำนวนระยะเวลาที่ท่านเลือก
  ค่าติดตามทวงถามหนี้
  50 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด และ 100 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด

เงื่อนไขการสมัคร

 • อายุ 20-60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 • มีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงานสำหรับพนักงานบริษัท
 • ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาหน้าบัตรประชาชน
 • สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19 กรกฏาคม 2018

กลับสู่ด้านบน