ยูโอบี แคชพลัส (UOB Cash Plus)

6.09K
 • รายได้ต่อเดือน

  15,000 บาท
 • ดอกเบี้ยต่อปี

  ไม่เกิน 28%
 • ค่าธรรมเนียมรายปี

  ฟรี
ยูโอบี แคชพลัส พร้อมให้คุณมีเงินสดสำรองพร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง checked
เปลี่ยนวงเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีแคชพลัส เป็นเงินสดโอนเข้าบัญชี checked
ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน checked
เลือกผ่อนได้ตั้งแต่ 12, 15, 18, 24 หรือ 36 เดือน checked
รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษสุด checked

ข้อมูลสินเชื่อ

 • วงเงิน

  วงเงินอนุมัติ
  วงเงินอนุมัติสูงสุด
  1,000,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียม

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ฟรี
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
  วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
  เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
  ค่าติดตามทวงถามหนี้
  100 บาท / รอบบัญชี
 • การผ่อนชำระ

  ผ่อนชำระขั้นต่ำ
  5% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า

เงื่อนไขการสมัคร

 • อายุ 20-60 ปี
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 • สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้(ตัวจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน (กรณีต้องการ โอนเงินเข้าบัญชีอื่น)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาหน้าบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน (กรณีต้องการ โอนเงินเข้าบัญชีอื่น)

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ยูโอบี แคชพลัส

ยูโอบี แคชพลัส (UOB Cash Plus)

พร้อมให้คุณมีเงินสดสำรองพร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครทางออนไลน์ คลิก!สะดวก สบาย อนุมัติทันใจ

ปิด

กลับสู่ด้านบน