UOB Lady’s Platinum

14,207 Views
 • รายได้ต่อเดือน

  15,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี

  ฟรี มีเงื่อนไข
 • อายุคะแนนสะสม

  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
Lady’s Reward 10 บาท = 1 คะแนน สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้งในและต่างประเทศ ณ ร้านค้า หรือ ร้านค้าออนไลน์ ในหมวดแฟชั่น, หมวดห้างสรรพสินค้า และ หมวด ซุปเปอร์/ไฮเปอร์ มาร์เก็ต checked
Lady’s Wow Cash Back แลกคะแนนเท่ายอดซื้อ รับเครดิตเงินคืน 15% ณ ร้านค้าและห้าสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ checked
Lady’s Luxe Pay ช้อปสบายๆ กับ UOB LUXEPAY ให้คุณแบ่งชำระ 0% 6 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายในหมวดแฟชั่นในการซื้อกระเป๋า หรือ รองเท้า ตั้งแต่ 10,000 – 200,000 บาท ทั้งในและต่างประเทศ/เซลส์สลิป checked

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

บริการห้องพักรับรองที่สนามบิน
ไม่มี
บริการรับส่งสนามบิน
ไม่มี
บริการผู้ช่วยส่วนตัว
ไม่มี
วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุการเดินทางเมื่อชำระค่าตั๋วผ่านบัตร
10,000,000 บาท

ข้อมูลสินเชื่อ

 • วงเงิน

  วงเงินสูงสุด
  สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • ดอกเบี้ย

  ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
  55 วัน
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  5% จากยอดเงินใบแจ้งรายการในแต่ละเดือน
  ดอกเบี้ยค้างชำระ
  16% ต่อปี
 • ระบบคะแนนสะสม

  คะแนนสะสม
  มี
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • บริการเบิกเงินฉุกเฉิน

  วงเงิน
  60% ของวงเงิน
  ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนต่อครั้ง
  3%ของเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
  อัตราดอกเบี้ย
  16%
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

  บัตรหลัก
  ฟรี
  บัตรเสริม
  ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปี

  บัตรหลัก
  3,000 บาท (ฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาท / ปี)
  บัตรเสริม
  ฟรี
 • อื่นๆ

  สมัครบัตรเสริมได้
  สูงสุด 4 ใบ

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรหลัก)

 • เพศหญฺิง
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 - 60 ปี
 • ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ต่อเดือน
 • สำหรับพนักงานบริษัท มีอายุงาน 4 เดือน (ต้องผ่านการทดลองงาน)
 • สำหรับเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรเสริม)

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 - 65 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ / พนักงานบริษัท / ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราช/รัฐวิสหกิจ
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง/สำเนา หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตรบัตรข้าราช/รัฐวิสหกิจ)

สำหรับเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19 กันยายน 2560

UOB Lady's Platinum

UOB Lady’s Platinum

ตอบครบทุกไลฟ์สไตล์ของหญิงในบัตรเดียว

10 บาท = 1 คะแนน สำหรับใช้จ่ายในหมวดแฟชั่นที่ร้านค้า ร้านค้าออนไลน์ หรือห้างสรรพสินค้าทั่วโลก

ปิด

กลับสู่ด้านบน