สินเชื่อเงินสด จำเป็นจริงหรือ

2017/02/27 10:25 AM

3,848 Views

ปัจจุบันมีสินเชื่อชนิดหนึ่งที่มีผู้นิยมกันโดยทั่วไปมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ นั่นก็คือสินเชื่อเงินสด สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการสินเชื่อเงินสดหรือแม้แต่ผู้ที่เคยใช้บริการและมีวงเงินสินเชื่อเงินสดอยู่ในมือแล้ว อาจจะยังไม่ทราบชัดเจนถึงความสำคัญหรือความจำเป็นที่คนเราจะต้องมีสินเชื่อเงินสดติดไว้ สินเชื่อเงินสดสำคัญอย่างไรและจำเป็นต่อเราอย่างไร

แรกเลยจะขออธิบายรายละเอียดให้ได้รู้จักสินเชื่อเงินสดให้ชัดเจนกันมากขึ้นเสียก่อนว่า สินเชื่อเงินสดที่กล่าวถึงนี้คืออะไรและมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง สินเชื่อเงินสด ก็คือ รูปแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อที่สถาบันการเงินและธนาคารต่าง ๆ ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อมาในรูปแบบของเงินสดที่ให้กับลูกค้าหรือผู้ขอสินเชื่อ ในวงเงินที่จำกัดแล้วแต่ข้อตกลง ในรูปแบบวิธีการของการกดเงินสดได้จากบัตร โดยบัตรที่กล่าวถึงนี้อาจจะเป็นในรูปแบบของบัตรเครดิตหรือที่นิยมมากคือรูปแบบของบัตรกดเงินสดนั่นเอง

ในรูปแบบของบัตรเครดิตนั้นก็เป็นที่รู้กันอยู่อย่างกว้างขวางว่า เป็นการให้วงเงินสดในการจับจ่ายสินค้าหรือบริการหรือชำระสิ่งใดก็ตามด้วยบัตรเครดิตตามวงเงินที่กำหนดสูงสุดไว้ในบัตร แต่ในปัจจุบันบัตรเครดิตในใบเดียวกันนั้นบางใบก็ยังสามารถใช้เป็นบัตรที่กดเงินสดออกมาใช้เสมือนกับบัตรกดเงินสดได้ด้วย โดยปกติแล้ววงเงินในบัตรเครดิตจะจำกัดสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน 2 ถึง 3 เท่าของเงินเดือนหรือรายได้ประจำของผู้ขอทำบัตรเครดิต ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการพิจารณาของแต่ละสถาบันการเงินหรือแต่ละธนาคารผู้เป็นเจ้าของบัตรเครดิตใบนั้น

รูปแบบของบัตรกดเงินสด บัตรกดเงินสดก็คือบัตรที่สามารถนำไปกดเงินสดตามวงเงินที่ได้รับพิจารณาอนุมัติจากเจ้าของบัตรคือธนาคารหรือสถาบันการเงินได้จากตู้เอทีเอ็ม แต่ว่าต่างจากตัวบัตรเครดิตตรงที่ผู้ใช้ไม่สามารถจะใช้บัตรกดเงินสดนี้ไปชำระสินค้าในการซื้อของหรือบริการแทนเงินสดได้เหมือนอย่างบัตรเครดิต สำหรับสินเชื่อเงินสดที่กล่าวถึงจะหมายถึงบัตรกดเงินสดชนิดนี้นี่เอง

แล้วสินเชื่อเงินสดมีความสำคัญอย่างไรและจำเป็นอย่างไรที่คนทั่วไปจะต้องมีวงเงินสินเชื่อเงินสดเผื่อไว้ในมือ

ประโยชน์หรือความจำเป็นของสินเชื่อเงินสดนั้น ก็คือ ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อเกิดเหตุการณ์หรืออยู่ในช่วงที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และต้องการที่จะใช้เงินอย่างปัจจุบันทันด่วนและเร่งรีบหรือกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ สินเชื่อเงินสดก้อนนี้ก็จะเป็นเสมือนเงินสำรองที่มีมาถึงอย่างทันท่วงทีและทันเวลา ในกรณีของการประกอบธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ก็เช่นกัน สินเชื่อเงินสดมีความสำคัญและมีบทบาทในคราวจำเป็นและเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เช่น ในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าเพิ่มในจำนวนมากและจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเม็ดเงินในการลงทุนเพื่อผลิตให้ได้ตามออเดอร์ของลูกค้าอย่างปัจจุบันทันด่วน และจะต้องให้ทันเวลาที่ลูกค้าสั่ง การระดมทุนอย่างเร่งด่วนหรือการหาเงินทุนอย่างเร่งรีบและเฉพาะหน้า เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ยากและอาจต้องใช้เวลาในการระดมหรือหาเงินทุนนาน ไม่ทันกับความจำป็นที่จะต้องใช้ การมีสินเชื่อเงินสดไว้ในมือเพื่อสำรองในกรณ๊นี้จึงเห็นได้ว่าเหมาะสมและเป็นคำตอบทีเดียว

ข้อดีอีกประการหนึ่งของการขอสินเชื่อเงินสด ก็คือ ความปลอดภัยและสะดวกในการชำระสินเชื่อที่มีกฎกติกาที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา ต่างจากสินเชื่อนอกระบบที่อาจจะต้องพึ่งพายามฉุกเฉิน เพราะในระบบของสถาบันการเงินและธนาคารนั้น การคิดอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ยต่าง ๆ โปร่งใสและมีกรอบที่ชัดเจนแน่นอนและทุกอย่างเป็นการดำเนินไปตมกฎกติกาและขั้นตอน ต่างจากการกู้สินเชื่อนอกระบบที่อาจจะมีการดำเนินการด้วยกลวิธีที่นอกเหนือจากข้อตกลง มีการคิดดอกเบี้ยทบทวีคูณที่มากกว่าก้อนเงินสินเชื่อเงินต้นมาก และมีการทวงหนี้ในวิธีการที่อันตราย อีกทั้งเมื่อมีการออกนอกกฎกติกาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถใช้กลไกของกฎหมายเข้ารองรับหรือช่วยเหลือได้

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปที่มีอาชีพต่าง ๆ ที่เงินสำรองเผื่อยามฉุกเฉินนับว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือนักธุรกิจผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นในเรื่องของทุนสำรอง จากเหตุผลและข้อมูลดังกล่าวไว้ข้างต้นจะเห็นได้ว่าการมีสินเชื่อเงินสดสำรองไว้จำนวนหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นความรอบคอบในการบริหารการเงินที่ดีประการหนึ่งนอกเหนือไปจากการมีเงินเก็บสำรอง และหากกล่าวถึงการมีเงินเก็บสำรองในจำนวนเงินมาก ๆ สำหรับกลุ่มคนจำนวนมากในสังคมกับเศรษฐกิจปัจจุบันก็นับเป็นการยากที่จะมีเงินเก็บสำรองก้อนโตได้ การมีสินเชื่อเงินสดจึงเป็นเงินสำรองอีกก้อนหนึ่งที่มาทดแทนหรือเสริมเงินก้อนที่เป็นเงินเก็บ ให้สะดวกและครอบคลุมทันเวลาในภาวะที่ต้องการเงินสดฉุกเฉินนั่นเอง

ข้อดีสำหรับสินเชื่อเงินสด ก็คือ ผู้ขอสินเชื่อไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยหรือกล่าวง่าย ๆ คือ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลย ตราบใดที่ยังไม่ได้กดเงินสดจำนวนนั้นออกมาใช้และการกดเงินสดออกมาใช้แต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องกดให้ครบทั้งหมดตามวงเงินสูงสุด สามารถกดได้ในวงเงินที่จำเป็นหรือวงเงินขั้นต่ำและทางสถาบันการเงินหรือธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ได้กดออกมาเท่านั้น

หากมีการวางแผนการเงินที่ดีและรอบคอบ การสำรองเงินในรูปแบบของการขอสินเชื่อเงินสดก็นับเป็นความรอบคอบทางการเงินอีกวิธีหนึ่งได้เช่นกัน

บัตรกดเงินสด

 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%
 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%
 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%

บัตรเครดิต

 • UOB PrivimilesUOB

  รายได้ต่อเดือน
  70,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • UOB Lady’s PlatinumUOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • UOB Preferred PlatinumUOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่บัตรกดเงินสด เอมันนี่
 • Citi Ready Credit
 • Citi Personal Loan
 • KTC Proud
 • Krungsri First Choice VISA

กลับสู่ด้านบน