เกร็ดน่ารู้ในการขอเพิ่มวงเงิน บัตรกดเงินสด และสินเชื่อเงินสด

2017/02/27 13:41 PM

19,772 Views

สำหรับเงินกู้ในระบบที่คนทั่วไปนิยมมีไว้ใช้ในยามฉุกเฉินคงหนีไม่พ้นบัตรกดเงินสดและสินเชื่อเงินสด ที่มีวงเงินสดอนุมัติไว้ให้ในบัตร เมื่อต้องการจะใช้วงเงินจำนวนนั้นก็สามารถกดโดยใช้บัตรของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้มากดเงินสดออกมาใช้ได้เลยเมื่อถึงคราวที่ต้องการจะใช้ เป็นวิธีการได้มาซึ่งเงินด่วนที่สะดวกง่ายดายและที่สำคัญไม่อันตรายต่างจากการใช้บริการเงินกู้นอกระบบอีกด้วย

ข้อดีของการมีวงเงินสดในสินเชื่อเงินสดหรือบัตรกดเงินสดติดตัวไว้นั้น เหมาะสำหรับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ที่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยจะมีเงินเก็บ เพราะคนมากมายหาเงินมาได้ก็ต้องนำไปใช้จ่ายกับสิ่งต่าง ๆ ที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ ค่าครองชีพที่สูงขึ้นและความต้องการในการใช้เงินเพื่อสิ่งต่าง ๆ ที่มากขึ้น ในขณะที่รายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม เมื่อไม่มีเงินเก็บยามเกิดเหตุด่วนที่จำเป็นต้องใช้เงิน เงินสดในวงเงินบัตรกดเงินสดและในรูปแบบสินเชื่อเงินสดต่าง ๆ สามารถเป็นทางเลือกที่ดีและช่วยได้ดีในยามฉุกเฉิน

ตามปกติแล้วการขอมีบัตรหรือการขออนุมัติวงเงินกู้ประเภทสินเชื่อเงินสดหรือบัตรกดเงินสดนั้น จะได้รับวงเงินในอัตราหรือจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และการพิจารณาของทางสถาบันการเงิน ธนาคารเจ้าของสินเชื่อหรือบัตรนั้น เมื่อเริ่มแรกที่ขอมีบัตรกดเงินสดหรือขออนุมัติสินเชื่อเงินสด ส่วนใหญ่ผู้ที่ต้องการจะมีวงเงินเหล่านั้นก็ขอเพียงแค่ให้ได้รับการอนุมัติเสียก่อน ส่วนจะได้รับอนุมัติวงเงินในจำนวนเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบันการเงิน

สำหรับวงเงินที่พิจารณาส่วนใหญ่แล้ว ทางธนาคารและสถาบันการเงินเจ้าของมักจะพิจารณาจากฐานเงินเดือนรวมถึงรายได้อื่น ๆ ที่สม่ำเสมอของผู้ยื่นกู้และความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ ซึ่งจะแตกต่างกันไป แม้คนสองคนอาจจะมีเงินรายรับต่อเดือนที่สม่ำเสมอเท่ากัน แต่มีอาชีพลักษณะงานและคุณสมบัติอื่น ๆ แตกต่างกัน วงเงินในบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อเงินสดที่ได้รับก็อาจจะมีจำนวนเงินที่ไม่เท่ากันด้วย ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณานั่นเอง

เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินกู้หรือเงินสินเชื่อทั้งในรูปแบบสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคลและบัตรกดเงินสดมาแล้ว ก็อาจจะมีเหตุให้วงเงินที่ได้รับไม่เพียงพอกับธุระหรือเหตุความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก็เป็นได้ ซึ่งสิ่งนี้ก็มักเกิดขึ้นได้ ทำให้หลาย ๆ คนต้องการที่จะขอเพิ่มวงเงินดังกล่าวให้มากขึ้น มีเกร็ดและข้อแนะนำในการขอเพิ่มวงเงินดังนี้

1. ระยะเวลาครอบครองบัตรกดเงินสด หรือระยะเวลาเริ่มอนุมัติสินเชื่อเงินสด
ส่วนใหญ่แล้วทั้งธนาคารและสถาบันการเงินผู้อนุมัติวงเงินกู้ ประเภทสินเชื่อเงินสดและบัตรกดเงินสดให้นั้น มักจะรับพิจารณาในการทำคำร้องขอเพิ่มวงเงินให้ลูกค้าก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ครอบครองบัตรกดเงินสดหรือวงเงินสินเชื่อเงินสดในรูปแบบต่าง ๆ แล้วเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน บางที่อาจจะกำหนดเวลาการครอบครองบัตรหรือหลังอนุมัติวงเงินเดิมแล้ว 1 ปี จึงจะทำเรื่องขอเพิ่มวงเงินได้

2. ช่องทางและวิธีการในการขอเพิ่มวงเงินในบัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อเงินสด
การขอเพิ่มวงเงินสดในบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อเงินสดนั้น มีสองแบบ ก็คือ แบบขอเพิ่มวงเงินสดแบบชั่วคราว ซึ่งหลาย ๆ ธนาคารหรือสถาบันการเงินก็สามารถเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้เองโดยผ่านระบบอัตโนมัติ โดยผ่านระบบออนไลน์ จากเว็บไซต์ของทางธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นหรือผ่าน Call Center ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีหลักฐานในการขอเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมอีก ซึ่งวงเงินชั่วคราวนั้นสามารถเพิ่มได้เฉพาะครั้งหรืองวดที่จำเป็นจริง ๆ เฉพาะงวดนั้นเท่านั้น

อีกแบบหนึ่งก็คือ การขอเพิ่มวงเงินแบบถาวร หมายถึงวงเงินที่สามารถใช้ได้ในบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อเงินสดจะได้จำนวนเงินสูงสุดในการนำไปใช้ที่มากขึ้นเป็นการถาวร ตราบใดที่ใช้บัตรหรือสินเชื่อนั้น ซึ่งกรณีนี้ไม่สามารถทำผ่านระบบออนไลน์หรือ Call Center ได้ ผู้ถือบัตรจะต้องไปทำเรื่องด้วยตนเองที่ธนาคารหรือสาขาต่าง ๆ ของสถาบันการเงินนั้น ๆ

3. เอกสารที่มักจำเป็นต้องใช้เมื่อยื่นขอเพิ่มวงเงินสด
เอกสารที่ต้องนำไปติดต่อเป็นหลักฐานสำหรับการขออนุมัติวงเงินสดแบบถาวรส่วนใหญ่จะมีดังนี้คือ บัตรประชาชนเจ้าของบัตรหรือเจ้าของสินเชื่อ รายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังประมาณ 3 ถึง 6 เดือน กรอกใบเอกสารยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและใบเอกสารขอเพิ่มวงเงินซึ่งมีให้ที่สาขาหรือธนาคาร หนังสือรับรองหรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน ตำแหน่ง รวมถึงอายุการทำงาน

4. เงื่อนไขหรือคุณสมบัติที่จะขอเพิ่มวงเงินสดบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อเงินสดได้
– มีฐานรายได้หรือเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
– เป็นเจ้าของและใช้บัตรกดเงินสด หรืออนุมัติสินเชื่อเงินสด นี้มาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหรือ 1 ปี
– แสดงบัญชีเงินฝากที่มีย้อนหลัง 3 เดือน
– วงเงินที่เพิ่มให้ใหม่นั้นส่วนใหญ่พิจารณาไม่เกิน 5 เท่าของรายได้หรือเงินเดือน

แต่ในกรณีที่ผู้ใช้บัตรกดเงินสดหรือมีวงเงินสินเชื่อเงินสดอยู่แล้วและเป็นลูกค้าที่ดี มีการใช้และชำระเงินคืนตรงเวลาเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นกำหนดไว้ ก็อาจจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ที่จะเต็มใจเพิ่มวงเงินในบัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อเงินสดให้โดยไม่ต้องร้องขอได้เหมือนกัน

บัตรกดเงินสด

 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%
 • ยูโอบี แคชพลัส (UOB Cash Plus)UOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  25%
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี
 • บัตรกดเงินสด เคเคพี แคชการ์ด (KKP Cash Card)

  รายได้ต่อเดือน
  10,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  ไม่เกิน 25%

บัตรเครดิต

 • UOB PrivimilesUOB

  รายได้ต่อเดือน
  70,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • UOB Lady’s PlatinumUOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • UOB Preferred PlatinumUOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่บัตรกดเงินสด เอมันนี่
 • Citi Ready Credit
 • Citi Personal Loan
 • KTC Proud
 • Krungsri First Choice VISA

กลับสู่ด้านบน