สินเชื่ออเนกประสงค์เหมือนกับสินเชื่อเงินสดหรือไม่

2017/02/28 10:20 AM

10,204 Views

ปัจจุบันทางสถาบันการเงินได้มองเห็นถึงความสำคัญของลูกค้ามากยิ่งขึ้น จึงออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินมา เพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้กับลูกค้าที่ต้องการ เพื่อนำเงินไปใช้ในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวเอง ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกมานั้น มีลักษณะที่คล้ายกัน แต่เรียกต่างกัน เช่น สินเชื่ออเนกประสงค์ และสินเชื่อเงินสด ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีลักษณะคล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.สินเชื่อเงินสดหรือสินเชื่อบุคคลเป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเงินกู้แบบเร่งด่วนเป็นเงินก้อน นำเงินไปใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล ชำระหนี้หรือเงินฉุกเฉิน โดยทางธนาคารจะจ่ายให้ในรูปแบบเงินสดทั้งก่อนหรือเช็คก็ได้ เงินที่ได้ไปก้อนนี้เจ้าของเงินสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรก็ได้ โดยมีรูปแบบว่ายิ่งกู้มาก ดอกเบี้ยที่คิดนั้น จะยิ่งน้อยลงและมีระยะเวลาในกรชำระเงินที่ยาวนานขึ้น ซึ่งส่วนมากแล้วผู้กู้จะต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด เช่น 10,000 บาท 15,000 บาท เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาในการผ่อนชำระอยู่ที่ 12 -60 เดือน

สินเชื่อเงินสดที่น่าสนใจ ได้แก่ สินเชื่อ TMB Refinance เป็นสินเชื่องเงินสดที่สามารถเบิกได้ทั้งจำนวนมาใช้ โดยวงเงินที่ได้จะต้องไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน ซึ่งผู้กู้จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป โดยมีระยะเวลาในการผ่อนชำระนานถึง 60 เดือน ส่วนใหญ่ผู้กู้จะนิยมนำเงินไปใช้เพื่อปิดหนี้บัตรเครดิต ต่อมาคือสินเชื่อเงินสด Speedy loan เป็นสินเชื่อเงินสดประเภทสินเชื่ออเนกประสงค์ จากธนาคารไทยพาณิชย์ที่ผู้กู้สามารถนำเงินที่ได้ไปใช้ตามความประสงค์ของตนเอง สินเชื่อประเภทนี้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีการค้ำประกัน สามารถเบิกเงินได้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เช่นกัน

2.บัตรกดเงินสดเป็นหนึ่งในสินเชื่อเงินสดประเภทหนึ่ง ที่มีรูปแบบที่ต่างจากสิณเชื่อเงินสดแบบบุคคล คือ ทางธนาคารจะอนุมัติเงินมาให้ผู้กู้และผู้กู้สามารถเบิกเงินจากบัตรมาใช้ได้เหมือนกับบัตร ATM ลักษณะของเงินที่นำออกมาใช้จะเป็นการนำเงินในอนาคตมาใช้ล่วงหน้า ซึ่งเงินสดประเภทนี้เหมาะสำหรับใช้ในกรณีเงินด่วนฉุกเฉินจริง ๆ และเมื่อถึงเวลาที่ต้องชำระเงินคืนก็ควรจะรีบจ่ายคืน ข้อดีของเงินสินเชื่อบัตรกดเงินสด คือ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอเบิกเงินและสามารถขอยื่นกู้ได้ตามฐานรายได้ของผู้กู้ แต่สินเชื่อบัตรกดเงินสดนั้นจะมีข้อเสียอยู่ที่ว่า หากผู้กู้มีการผิดนัดในการชำระคืน ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนั้นจะค่อนข้างแพงและถือว่าเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดเลยก็ว่าได้ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 28% ต่อปี และเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มกดเงินออกจากบัตร เช่น เราเริ่มกดเงินตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 และจ่ายคืนวันที่ 25 กันยายน หมายความว่าเราเบิกเงินมาใช้ล่วงหน้า 45 วัน ทางธนาคารจะเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ดังนั้น ยอดที่ต้องชำระคืนจะเป็นยอดที่มีอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเข้าไปด้วย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดอกเบี้ยทบต้นทบดอก

มีสินเชื่อที่น่านสนใจ ได้แก่ K-Express Cash เป็นสินเชื่อประเภทบัตรกดเงินสดที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือน เป็นต้นไป ได้มีโอกาสขอสินเชื่อตัวนี้ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำ มีดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ต่อมาบัตรกดเงินสด KTC Proud จากธนาคารกรุงไทยที่ผู้สมัครจะต้องมีรายได้ต่อเดือนอย่างน้อย 10,000 บาท สามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ โดยยอดกู้ขั้นต่ำคือ 10,000 บาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน

3.สินเชื่ออเนกประสงค์เป็นหนึ่งในสินเชื่อเงินสด โดยความพิเศษของสินเชื่อตัวนี้ ผู้กู้สามารถเลือกได้ว่า ต้องการกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นต้น หรือกู้แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อประเภทนี้จะเป็นรูปแบบของการให้เงินสดไปใช้ โดยที่สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของตัวเอง เช่น กู้เพื่อเป็นการศึกษาบุตร กู้เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ กู้เพื่อศึกษาต่อ กู้สร้างบ้านหรือกู้เพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยอัตราดอกเบี้ยที่คิดนั้นจะเป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำและมีระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินที่นานขึ้น ส่วนการกู้แบบไม่มีการค้ำประกันหมายถึง ผู้กู้สามารถกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 5 เท่า ของเงินเดือน ทั้งสองอย่างนี้จะมีวงเงินที่ต่างกัน

สินเชื่อที่น่าสนใจขณะนี้ ได้แก่ สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการของธนาคารกรุงไทยที่เปิดโอกาสทางการเงินให้กับข้าราชการที่ต้องการนำเงินไปใช้ในภารกิจต่าง ๆ หรือต้องการสานฝันให้กับตัวเอง เช่น ศึกษาต่อ ส่งเสริมการศึกษาบุตร เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว ซื้อรถยนต์หรือสร้างบ้าน เป็นต้น ที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 20 ปี โดยมีรายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 13,000 บาท ที่สามารถขอกู้ได้

สินเชื่อเงินสดและสินเชื่ออเนกประสงค์แท้จริงแล้วจัดว่าเหมือนกัน แต่มีจุดประสงค์ในการใช้งานที่ต่างกัน เพราะสินเชื่อเงินสดส่วนใหญ่ ผู้กู้จะต้องการเงินฉุกเฉินเพื่อนำไปใช้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเทอมและอื่น ๆ โดยสามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ส่วนสินเชื่ออเนกประสงค์จะเป็นอีกหนึ่งประเภทของสินเชื่อเงินสดที่ผู้กู้สามารถนำเงินไปใช้ประโยชน์อะไรก็ได้ ซึ่งก่อนจะทำเรื่องขอสินเชื่อทุกครั้งผู้กู้จำเป็นจะต้องประเมินความสามารถในการชำระคืนของตัวเองเสียก่อนว่าจะสามารถชำระคืนได้ตามเวลาที่ทางธนาคารกำหนดหรือไม่ เพราะหากชำระช้าอาจจะมีผลกระทบต่อดอกเบี้ย โดยเฉพาะการกู้จากบัตรกดเงินสด

บัตรกดเงินสด

 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%
 • ซิตี้ เรดดี้เครดิต (Citi Ready Credit)Citi Ready Credit

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  24-25%
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี
 • ยูโอบี แคชพลัส (UOB Cash Plus)UOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  25%
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี

บัตรเครดิต

 • ซิตี้ รีวอร์ด (Citi Rewards)Citi Rewards

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี*
  อายุคะแนนสะสม
  ไม่มีวันหมดอายุ
 • ซิตี้ แคชแบ็ก (Citi Cashback)Citi Cashback

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี*
  อายุคะแนนสะสม
  ไม่มีวันหมดอายุ
 • UOB PrivimilesUOB

  รายได้ต่อเดือน
  70,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่บัตรกดเงินสด เอมันนี่
 • Citi Ready Credit
 • Citi Personal Loan
 • KTC Proud
 • Krungsri First Choice VISA

กลับสู่ด้านบน