สินเชื่อเงินสดที่เป็นเงินก้อนกับสินเชื่อเงินสดที่เป็นวงเงินต่างกันอย่างไร

2017/02/28 10:02 AM

5,900 Views

สินเชื่อเงินสด เป็นผลิตภัณฑ์เงินกู้ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินมีไว้ให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคาร สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้หลายแบบขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกประเภทของสินเชื่อ เช่น

– การแบ่งประเภทของสินเชื่อตามวัตถุประสงค์ เช่น สินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภค สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และสินเชื่อเพื่อการลงทุน เป็นต้น

– การแบ่งประเภทของสินเชื่อตามหลักประกัน เช่น สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน และสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่มีผู้ค้ำประกัน

– การแบ่งประเภทของสินเชื่อตามผู้ให้สินเชื่อ เช่น ผู้ให้สินเชื่อที่เป็นธนาคารหรือสถาบันการเงิน ผู้ให้สินเชื่อที่เป็นองค์กรหรือกองทุนต่าง ๆ และผู้ให้สินเชื่อนอกระบบ เช่น บุคคลที่รู้จักหรือญาติพี่น้อง เป็นต้น

– การแบ่งประเภทของสินเชื่อตามผู้ขอสินเชื่อ ได้แก่ ผู้ขอสินเชื่อที่เป็นบุคคลทั่วไป ผู้ขอสินเชื่อที่เป็นผู้ประกอบการและรัฐบาลเป็นผู้ขอสินเชื่อ

– สินเชื่อเงินสดสามารถแบ่งตามระยะเวลาในการชำระเงินคืน เนื่องจากสินเชื่อแต่ละประเภทมีลักษณะและวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกัน ทำให้มีระยะเวลาในการชำระเงินแตกต่างกัน จึงมีการแบ่งประเภทของสินเชื่อออกเป็นสินเชื่อระยะสั้น สินเชื่อระยะกลางและสินเชื่อระยะยาว

นอกจากนี้ สินเชื่อเงินสดยังมีลักษณะที่เป็นสินเชื่อแบบเงินก้อนและสินเชื่อแบบวงเงิน สินเชื่อแบบก้อนเป็นเงินกู้ประเภทหนึ่งที่ธนาคารให้กับลูกค้าตามจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการ มีการกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินที่แน่นอน และมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคาร โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินก้อนที่ลูกค้าขอสินเชื่อจากธนาคาร สินเชื่อประเภทนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการนำเงินไปใช้แบบฉุกเฉินหรือเห็นช่องทางการลงทุนเพื่อทำกำไร
สินเชื่อเงินสดแบบเป็นก้อนมีระยะเวลาการชำระเงินที่ยาวนานกว่าบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงิน สามารถชำระได้ ตั้งแต่ 3 เดือน จนกระทั่งถึง 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาที่ทำไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินและสินเชื่อประเภทนี้มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกดเงินสดจากบัตรกดเงิน ทั้งนี้ ก่อนขอสินเชื่อ ผู้ขอสินเชื่อควรคำนึงถึงความจำเป็น เหตุผลในการใช้เงิน ความสามารถในการชำระเงิน ระยะเวลาในการชำระเงิน อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้ประเภทของสินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้เงินและคุ้มค่ามากที่สุด

สินเชื่อเงินสดอีกประเภทเป็นสินเชื่อแบบวงเงิน โดยทั่วไปรู้จักกันดีในรูปแบบของบัตรกดเงินสดผู้ถือบัตรกดเงินสามารถกดเงินสดออกมาใช้หรือไม่ก็ได้หรือกดเงินสดออกมาใช้ไม่เต็มจำนวนวงเงินที่ขอไว้กับธนาคารก็สามารถทำได้ เมื่อสมัครบัตรกดเงินแล้วไม่ว่าจะใช้เงินหรือไม่ก็ตาม วงเงินนั้นยังอยู่ตลอดไป หากผู้ถือบัตรไม่มีการกดเงินสดออกมาใช้ผู้ถือบัตรไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น บัตรกดเงินจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุด เนื่องจากการสมัครบัตรกดเงิน ผู้สมัครไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกันกับธนาคาร จึงทำให้ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยสูง เนื่องจากธนาคารต้องรับความเสี่ยงหากผู้ถือบัตรกดเงินกดเงินสดออกมาใช้แล้วมีปัญหาในการชำระเงินคืน

นอกจากนี้ บัตรกดเงินยังสมัครได้ง่าย เนื่องจากมีเงื่อนไขและข้อกำหนดไม่มากนัก เงื่อนไขทั่วไป ได้แก่ เป็นบุคคลที่มีอายุ 22 ปีขึ้นไป และมีเงินเดือนประจำ ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน มีฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบันมีบางธนาคารปรับฐานเงินเดือนลงมาต่ำกว่า 15,000 บาท ก็สามารถสมัครบัตรกดเงินได้ทำให้การสมัครบัตรกดเงินสามารถทำได้ง่ายขึ้น

นอกจากอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างแพงของบัตรกดเงินสดแล้ว บัตรกดเงินมีประโยชน์ต่อผู้ถือมากมายหลายข้อ ได้แก่
– ผู้ถือบัตรมีวงเงินสำหรับใช้ในยามฉุกเฉินหรือในยามจำเป็นจะกดออกมาใช้หรือไม่กดก็ได้ หากผู้ถือบัตรไม่กดเงินออกมาใช้จะไม่มีค่าใช้จ่ายหรือดอกเบี้ยที่ต้องชำระให้กับธนาคาร
– ผู้ถือบัตรที่กดเงินสดออกมาใช้ เมื่อมีเงินสดสามารถนำไปชำระคืนได้ ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณตั้งแต่วันที่กดเงินออกไปใช้จนถึงวันที่ชำระเงินคืนเท่านั้นและดอกเบี้ยถูกคำนวณเป็นรายวัน จึงเป็นข้อดีของผู้ถือบัตรที่มีเงินและนำไปชำระคืนทันที
– บัตรกดเงินสามารถกดเงินสดได้จากตู้กดเงินและตู้เอทีเอ็มทุกตู้ ทุกธนาคาร ทั่วประเทศไทย และสามารถกดได้ตลอด 24 ชั่วโมง บางบัตรมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่สามารถกดเงินจากตู้กดเงินที่ต่างประเทศได้
– สมัครบัตรกดเงินครั้งเดียวสามารถใช้ได้ตลอดไป

การขอสินเชื่อเงินสดไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม เมื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินอนุมัติแล้ว เท่ากับว่าเราเป็นลูกหนี้ของธนาคาร เราควรทำตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เราได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้กับธนาคาร เมื่อมีเงินควรรีบชำระคืนทันทีหรือชำระให้ตรงตามกำหนดเวลา เพื่อให้ดอกเบี้ยไม่เป็นภาระกับผู้ขอสินเชื่อและผู้ขอสินเชื่อมีเครดิต และประวัติที่ดีกับธนาคาร หากมีความต้องการในการใช้เงินอีกจะทำให้ได้รับการอนุมัติการขอสินเชื่อได้ง่าย เนื่องจากทุกครั้งที่มีการขอสินเชื่อจากธนาคาร ธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลหลายอย่างของผู้สมัครและการมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมใด ๆ ก็ตาม จะมีผลต่อการขอสินเชื่อทุกประเภทจากธนาคาร
นอกจากนี้ สินเชื่อเงินสดแต่ละประเภทมีสิทธิประโยชน์ ข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกันไป ผู้ขอสินเชื่อจึงควรศึกษาประเภทของสินเชื่อ สิทธิประโยชน์และข้อดี-ข้อเสียก่อน ทำให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถเลือกประเภทของสินเชื่อที่เหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินของผู้ขอสินเชื่อมากที่สุด

บัตรกดเงินสด

 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%
 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%
 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%

บัตรเครดิต

 • UOB PrivimilesUOB

  รายได้ต่อเดือน
  70,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • UOB Lady’s PlatinumUOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • UOB Preferred PlatinumUOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • A money
 • สินเชื่อ พรอมิส
 • Citi Ready Credit
 • Krungsri First Choice VISA

กลับสู่ด้านบน