อัพเดทโปรโมชั่น สินเชื่อเงินสดในปัจจุบัน 2559

2017/02/28 10:11 AM

4,882 Views

ในปัจจุบันทางสถาบันทางการเงินต่างมีการแข่งขันกันสูง ต่างยื่นโอกาสให้กับกลุ่มลูกค้าให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้มากขึ้นและสามารถเลือกใช้บริการได้หลายช่องทาง กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเงินสดเพื่อนำไปหมุนเวียนในการขยายธุรกิจใช้เพื่อการศึกษาบุตร ใช้เพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวเอง ได้มีโอกาสนี้มากขึ้นโดยเฉพาะสินเชื่อเงินสดที่เปิดโอกาสให้กลุ่มลูกค้าที่สนใจเงินกู้ จากทางสถาบันทางการเงินโดยที่ไม่ต้องมีการค้ำประกัน ซึ่งสินเชื่อเงินสดที่จะได้รับไปนั้นจะได้ไปในรูปแบบของบัตรกดเงินสดผู้ที่ต้องการกู้เพียงแค่มีคุณสมบัติตามที่สถาบันการเงินกำหนด ก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินนี้ได้และเพื่อผลประโยชน์ที่คุ้มค่าก่อนที่จะทำธุรกรรมทางการเงิน การเลือกโปรโมชั่นที่เหมาะสมจะทำให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คุ้มค่าที่สุด โดยโปรโมชั่นที่น่าสนใจของปี 2559 มีดังนี้

1.สินเชื่อบุคคล Personal Cash ของธนาคาร CIMB เป็นหนึ่งในสินเชื่อเงินสดที่มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ ซึ่งจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้ ลูกค้าสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนที่ได้รับ โดยอัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารเสนอให้คืออัตราสดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก กู้ได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ทางธนาคารยังมอบโอกาสให้ลูกค้าที่สนใจและมีรายได้ประจำทุกอาชีพสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอกู้กับทางธนาคารได้แบบง่าย ๆ ทางธนาคารจะให้ระยะเวลาการผ่านชำระนานถึง 84 เดือน สำหรับผู้กู้ที่เป็นพนักงานประจำ และ 72 เดือน สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ

2.สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชนของธนาคารออมสิน เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน ผู้รับจ้างทั่วไป ผู้ขับรถโดยสารหรืออาชีพรับจ้างอื่น ๆ ได้มีโอกาสขอสินเชื่อเงินสด ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายกิจการ ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งโปรโมชั่นที่กลุ่มลูกค้าจะได้รับ คือ ปลอดดอกเบี้ยในปีแรกและหลังจากนั้นจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1% ต่อเดือน ถือว่าให้ความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นกู้ได้จะต้องมีอาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป โดยมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ เป็นต้น และเมื่อรวมอายุกับระยะเวลาในการชำระเงินต้องไม่เกิน 65 ปี

3.สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารเกียรตินาคิน เป็นประเภทสินเชื่อเงินสดที่มีโปรโมชั่นจูงใจกลุ่มลูกค้าที่มีงานประจำและมีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป ได้มีโอกาสเงินกู้สดจำนวนนี้ ไปขยายธุรกิจ ปิดหนี้บัตรเครดิตหรืออื่น ๆ เป็นต้น โดยตัวสินเชื่อนั้นจะมีความพิเศษตรงที่อัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบลดต้นลดดอก สามารถกูได้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน เช่น หากมีรายได้เดือนละ 20,000 บาท ก็สามารถกู้ได้สูงสุดถึง 100,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการผ่อนชำระนาน 48 เดือน ผู้กู้ไม่จำเป็นจะต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน โดยดอกเบี้ยที่คิดต่อปีจะอยู่ที่ 13.99% ถึง 26.99% สำหรับผู้ทำงานประจำและสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ 21.99% – 24.99% เท่านั้น

4.สินเชื่อบัตรกดเงินสด A money เป็นสินเชื่อเงินสดรูปแบบหนึ่งที่สามารถเบิกเงินมาใช้ได้ผ่านบัตรกดเงินสด ซึ่งผู้ที่สามารถสมัครและใช้บริการได้จะเป็นผู้ที่ต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี ถึง 60 ปี โดยสิทธิพิเศษที่จะได้รับจากบริการสินเชื่อจาก A money คือ สามารถกดเงินสดจากตู้ของ A money ได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 25,000 บาทต่อครั้ง สามารถเบิกเงินมาได้ตามวงเงินที่ทางธนาคารอนุมัติ ลูกค้าสามารถนำเงินสดที่ได้ไปใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค โดยที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมไม่แพงจนเกินไป

5.สินเชื่อธนวัฎ 5 plus จากธนาคารกรุงไทย เป็นสินเชื่อที่จัดโปรโมชั่นได้น่าสนใจมากสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขอสินเชื่อเงินสดเพื่อนำไปชำระหนี้บัตรเครดิต หนี้อื่น ๆ และใช้ในชีวิตประจำวัน โดยทางธนาคารจะให้เงินสดลูกค้าไปทั้งจำนวนโดยไม่มีการหักใด ๆ ทั้งสิ้น ลูกค้าสามารถขอกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน โดยไม่ต้องมีหลักประกัน ดอกเบี้ยที่ทางธนาคารคิดจะอยู่ที่ 16.62% ต่อปี โดยมีอัตราการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อนำไปชำระหนี้บัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยสูง ซึ่งผู้ที่สามารถสมัครได้นั้นจำเป็นต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป และมีรายได้ประจำอย่างน้อย 15,000 บาทต่อเดือน จึงจะสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอสินเชื่อตัวนี้ได้

6.TMB Refinance เป็นสินเชื่อที่ให้บริการกู้เงินสดเพื่อนำไปปิดหนี้บัตรเครดิต รวมยอดหนี้บัตรเครดิตที่เป็นอยู่จำนวนหลายใบมาเป็นหนี้ก้อนเดียวเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย ผู้กู้จะตัดปัญหาการหมุนเงินไม่ทัน เนื่องจากทางธนาคารให้ระยะเวลาและยอดผ่อนชำระที่ทางผู้กู้สามารถบริหารเงินได้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 10-27% ต่อปี ผู้ที่สามารถกู้ได้จะต้องมีรายได้ประจำอย่างน้อย 15,000 บาทต่อเดือน สำหรับพนักงานประจำและรายได้ 20,000 บาทต่อเดือน สำหรับเจ้าของธุรกิจ

ยังมีโปรโมชั่นดี ๆ สำหรับผู้ที่สนใจทำสินเชื่อเงินสดผ่านสถาบันทางการเงินอีกหลายแห่ง โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบความพร้อมของตัวเองก่อนได้ว่าตัวเองจัดอยู่ในผู้กู้ประเภทไหน เพื่อที่จะเลือกใช้บริการสินเชื่อได้อย่างเหมาะสม และไม่เกินความสามารถในการผ่อนชำระแต่ละครั้ง โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานประจำที่ต้องการเงินสดมาใช้ชำระหนี้บัตรเครดิตเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น เพราะวงเงินที่ทางธนาคารส่วนใหญ่อนุมัติจะอยู่ที่ 5 เท่าของเงินเดือน ดังนั้น เมื่อกู้มาแล้วควรมั่นใจด้วยว่า สามารถชำระคืนได้โดยไม่ผิดนัดเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในอนาคต

บัตรกดเงินสด

 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%
 • ยูโอบี แคชพลัส (UOB Cash Plus)UOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  25%
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี
 • บัตรกดเงินสด เคเคพี แคชการ์ด (KKP Cash Card)

  รายได้ต่อเดือน
  10,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  ไม่เกิน 25%

บัตรเครดิต

 • UOB PrivimilesUOB

  รายได้ต่อเดือน
  70,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • UOB Lady’s PlatinumUOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • UOB Preferred PlatinumUOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่บัตรกดเงินสด เอมันนี่
 • Citi Ready Credit
 • Citi Personal Loan
 • KTC Proud
 • Krungsri First Choice VISA

กลับสู่ด้านบน