เหตุผลสำคัญอะไรบ้างที่ทำให้การขออนุมัติเงินกู้ไม่ผ่าน

2017/02/28 9:45 AM

4,681 Views

ปัญหาเรื่องการเงินของแต่ละคนเป็นปัญหาที่มีวิธีการหาทางออกแตกต่างกัน หลายคนตั้งหน้าตั้งตาหางานเสริมเพื่อหวังที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่เมื่อมีปัญหาเข้ามาให้ต้องเร่งใช้เงิน บางครั้งการทำงานแลกเงินก็อาจจะได้รับผลตอบแทนช้าและน้อยเกินกว่าที่จะทันได้แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้นหลายคนจึงเริ่มหันไปพึงพาการกู้เงินจากสถาบันต่าง ๆ บางคนเลือกที่จะกันไปกู้เงินนอกระบบทั้งที่รู้ว่าบางแห่งก็คิดดอกเบี้ยสูงลิบ ยิ่งกลายเป็นหนี้เพิ่มพูนไปอีก ดังนั้น หากไม่อยากพลาดเรื่องการเงินหรือถ้าคิดขอเงินกู้ ราบรื่นและไม่สะดุด เราจำเป็นต้องวางแผนเรื่องการดูแลประวัติทางการเงินให้ดีเพื่อเพิ่มโอกาสในอนาคต หากเราจำเป็นต้องใช้เงินสดกะทันหัน เพื่อให้เห็นทางออกของปัญหานี้มาติดตามกันว่าการขอสินเชื่อเงินสดจะต้องวางแผนอย่างไรดี รู้ไว้เพื่อเพิ่มโอกาสหากต้องกู้เงินจะได้ไม่ต้องกังวลปัญหาเรื่องของการขอเงินกู้ในอนาคต

รู้เหตุผลถึงสาเหตุที่ทำให้การกู้เงินไม่ราบรื่น ไม่ได้รับการอนุมัติ
เรื่องของการขอสินเชื่อเงินสดจากสถาบันทางธนาคาร หลายคนพบปัญหาว่าไม่สามารถกู้เงินได้ ทำให้ไม่สามารถนำเงินไปใช้จ่ายในยามจำเป็นให้ทันเวลาตามที่ต้องการ ดังนั้น เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และหาสาเหตุที่แท้จริงว่า เพราะเหตุใด จึงไม่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันทางธนาคารในการขอบัตรกดเงินสดเพื่อใช้งานตามความต้องการที่วางแผน

1.สถาบันธนาคารตรวจสอบเครดิตของผู้ขอกู้และพบว่าประวัติการชำระหนี้ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด
เป็นเรื่องที่ย้ำเตือนกันอยู่เสมอ สำหรับการรักษาประวัติของขอใช้บัตร เพราะหากประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ตรงต่อเวลามีผลต่อการพิจารณาไปได้ว่า ผู้ที่ยื่นกู้นั้นไม่มีความรับผิดชอบในการชำระหนี้

2.ฐานเงินเดือนน้อยเกินไป แสดงถึงความมั่นคงในเรื่องของรายได้และความสามารถในการชำระหนี้
การตรวจสอบถึงสถานะการเงินของผู้กู้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการพิจารณา เพราะสถาบันธนาคารจะมีการพิจารณาเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งจะมีการพิจารณาจากฐานเงินเดือน ซึ่งหากมีฐานเงินเดือนที่ต่ำกว่าที่สถาบันธนาคารกำหนด อาจไม่ได้รับการอนุมัติบัตรกดเงินสด ดังนั้น เรื่องของฐานเงินเดือนจึงมีความสำคัญมากเป็นคุณสมบัติแรก ๆ ที่สถาบันทางธนาคารจะพิจารณา

3.ไม่มีการเดินบัญชีหรือนำเงินฝากบัญชี
เหตุผลสำคัญเหตุผลหนึ่งที่ธนาคารจะพิจารณาคือเรื่องของการตรวจสอบรายรับรายจ่ายของผู้ขอใช้บัตร การสร้างประวัติทางการเงินที่ดีจึงมีความสำคัญมาก แม้ว่าในอนาคตเราจะทราบว่าจะต้องมีการขอใช้เงินกู้หรือไม่ สิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคือการเดินบัญชีและมีการนำเงินฝากเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยหากมีรายรับควรเปิดบัญชีและนำเงินฝากเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่อง

4.ไม่มีรายได้ที่แน่ชัดและไม่มีการแสดงหลักฐานเรื่องรายได้ที่ชัดเจน
ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระอาจมีความกังวลว่า ตนเองจะไม่สามารถกู้เงินและทางธนาคารไม่อนุมัติเงินกู้หากต้องการที่จะใช้เงินด่วน แต่สถาบันธนาคารแต่ละแห่งสามารถตรวจสอบจากหลักฐานรายรับของผู้กู้ได้ ดังนั้น แม้ว่าจะทำงานอิสระและไม่รับเงินประจำเดือน แต่ก็สามารถที่จะนำเงินเก็บไว้ในบัญชีเพื่อแสดงรายได้

5.สถาบันทางธนาคารเริ่มเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ การขอสินเชื่อทุกประเภทยากขึ้น
สำหรับผู้ที่กำลังสนใจและวางแผนว่าอยากจะเงินกู้ หากเป็นสถาบันธนาคารต่าง ๆ ควรคำนึงถึงเรื่องของการวางแผนในการชำระหนี้สิน อย่าปล่อยให้มีหนี้คงค้างมากเกินไป เพราะปัจจุบันนี้ธนาคารหลายแห่งเข้มงวดมากขึ้นและส่งผลให้การขอเงินกู้ยากขึ้น ดังนั้น หากกำลังมองหาแหล่งเงินกู้ ควรศึกษานโยบายของแต่ละแห่งเพื่อนำมาคิดและวางแผนว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไร

6.เพราะไม่รู้เขารู้เรา ทำให้การยื่นเรื่องขอเงินกู้ยากขึ้น
การวางแผนที่ดีก่อนที่จะมีการยื่นกู้เงินนั้น ช่วยเพิ่มโอกาสในการให้ทางธนาคารอนุมัติวงเงิน ซึ่งหลายคนที่ไม่ได้เตรียมข้อมูลการตอบคำถามหรือไม่ได้เตรียมเอกสารในการขอยื่นกู้ เมื่อไม่รู้เขารู้เราโอกาสที่เราจะตอบคำเพื่อให้ธนาคารเชื่อมั่นในศักยภาพการผ่อนชำระหนี้ก็ยากขึ้น ดังนั้น ควรติดตัวและข้อมูลก่อนเสมอ

สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนการเลือกสถาบันธนาคารเพื่อขอกู้เงินสด ควรมีการเก็บข้อมูลและตรวจสอบว่าตนเองเคยค้างหนี้หรือไม่ เพราะหากเราเตรียมตัวในการวางแผนมาดีแล้ว โอกาสที่เราจะสามารถกู้เงินได้เร็วทันใจก็เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนั้นควรเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการแสดงเรื่องรายรับรายจ่ายเพื่อเป็นหลักฐานเรื่องของการคำนวณรายได้ว่าเรามีโอกาสได้วงเงินเท่าไหร่บ้าง อย่างไรก็ตามการติดตามเรื่องของนโยบายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างโอกาสที่เราจะได้ชำระดอกเบี้ยต่ำ เป็นผลประโยชน์และความคุ้มค่าในการยื่นเรื่องของกู้สินเชื่อทุกประเภท เพราะแต่ละสถาบันธนาคารมีนโยบายที่แตกต่างกัน

หากในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะต้องกู้เงินหรือแม้แต่เผื่ออนาคตไว้ ตั้งแต่วันนี้ควรมีการวางแผนเรื่องของการวางแผนการบริการการชำระเงิน เพียงเท่านี้โอกาสที่เราจะสนุกกับเกมนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ดังนั้น หากไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตควรมีการวางแผนและติดตามข่าวสารการขอสินเชื่ออย่างต่อเนื่องเพราะทุกคนอาจมีความจำเป็นในการใช้เงินที่คาดเดาไม่ได้ก็ได้

บัตรกดเงินสด

 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%
 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%
 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%

บัตรเครดิต

 • UOB PrivimilesUOB

  รายได้ต่อเดือน
  70,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • UOB Lady’s PlatinumUOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • UOB Preferred PlatinumUOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่บัตรกดเงินสด เอมันนี่
 • Citi Ready Credit
 • Citi Personal Loan
 • KTC Proud
 • Krungsri First Choice VISA

กลับสู่ด้านบน