แนะนำสินเชื่อเงินสดเพื่อปิดบัตร 2559

2017/02/28 10:15 AM

6,662 Views

สินเชื่อเงินสด บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดที่ออกโดยธนาคารในปัจจุบัน ถือว่าสามารถทำกันได้ง่ายมากขึ้น ผลดีที่เกิดขึ้นคือเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวเอง แก้ปัญหาการเงินได้ดีโดยไม่ต้องใช้บริการเงินกู้นอกระบบแล้วเกิดปัญหาตามาทีหลัง ที่สำคัญดอกเบี้ยต่ำทำให้หลายคนเลือกที่จะใช้บริการสินเชื่อผ่านธนาคารกันมากขึ้น แต่สินเชื่อประเภทบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสดที่ทางธนาคารปล่อยกู้นั้น จัดว่าเป็นสินเชื่อที่ไมมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นหนี้เสียที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้กู้ใช้เงินไปแล้วจำนวนมากแต่ไม่สามารถชำระเงินคืนได้ บางรายต้องการแก้ปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นให้โดยเร็ว ก็จำเป็นจะต้องกู้เงินจากแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อมาปิดหนี้ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินแบบไม่จบสิ้น ดังนั้น รัฐบาลได้ร่วมมือกับสถาบันทางการเงินหลายแห่งทำโครงการสินเชื่อเงินสด เพื่อนำเงินไปปลดหนี้บัตรเครดิตที่มี โดยสินเชื่อตัวนี้จะมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ผู้กู้สามารถทยอยชำระคืนได้โดยไม่ต้องแยกชำระทีละเจ้าเหมือนสมัยก่อน โดยมีสินเชื่อที่น่าสนใจดังนี้

1.สินเชื่อเงินสด TMB เป็นรูปแบบเงินกู้ที่โอนเงินก้อนให้ผู้กู้ไปทั้งก้อนผ่านบัญชีออมทรัพย์ สามารถนำเงินสดที่ได้ไปใช้ปิดหนี้บัตรเครดิตหลาย ๆ เจ้า รวมเป็นก้อนเดียวกัน โดยจุดเด่นของสินเชื่อเงินสด TMB คือ ดอกเบี้ยที่ประหยัดขึ้นในอัตรา 10 % ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวงเงินที่อนุมัติจะอยู่ที่ 30,000 ถึง 1,000,000 บาท เหมาะสำหรับพนักงาน ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจที่เป็นหนี้บัตรเครดิตในยอดสูง ๆ โดยสินเชื่อตัวนี้สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 60 เดือน ซึ่งผู้ที่สามารถกู้ได้จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติ คือ ต้องเป็นพนักงานประจำ ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี เป็นต้นไป มีรายได้อย่างน้อย 15,000 ต่อเดือน และมีอายุงานอย่างน้อย 4 เดือน เป็นต้นไป ส่วนเจ้าของธุรกิจที่ต้องการสินเชื่อจะต้องจดทะเบียนดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,000 บาทขึ้นไป ซึ่งอายุจะต้องอยู่ระหว่าง 30-60 ปี ถึงจะสามารถขอสินเชื่อตัวนี้ได้

2.สินเชื่อกรุงไทย Supper Easy เป็นอีกหนึ่งใน สินเชื่อเงินสดที่เปิดโอกาสให้กับผู้กู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด ในอัตราดอกเบี้ยสูงเกินความสามารถในการชำระคืน สินเชื่อตัวนี้ทางธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้ดูแล ให้เงินสดแก่ผู้กู้ เพื่อไปชำระหนี้โดยที่มีข้อแม้ว่ายอดหนี้ที่มีจะต้องไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน สามารถชำระเงินคืนได้ภายใน 60 เดือน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด คือ 22% สำหรับผู้กู้ที่กู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท หรืออัตราดอกเบี้ย 20 % สำหรับผู้กู้ที่มียอดตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป ถือเป็นดอกเบี้ยที่ไม่สูงเกินความสามารถของผู้กู้ ผู้ที่มีคุณสมบัติในการสมัครสินเชื่อเงินสดของธนาคารกรุงไทยจะต้อง ทำงานประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท เป็นต้นไป และมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป ส่วนเจ้าของธุรกิจจะต้องมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีตลอดมาและกิจการที่ทำจะต้องมีอายุอย่างน้อย 2 ปี โดยที่จะต้องมีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เท่านั้น

3.สินเชื่อบุคคลจากธนาคาร CIMB อีกหนึ่ง สินเชื่อเงินสด สำหรับผู้ที่ต้องการปิดยอดชำระหนี้บัตรเครดิตและรวมหนี้ให้เป็นก้อนเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการชำระ โดยสินเชื่อตัวนี้จะมีดอกเบี้ยที่ต่ำและน่าสนใจ คือ 18% ต่อปี สามารถชำระได้ในระยะเวลาสูงสุดถึง 60 เดือน เหมาะสำหรับข้าราชการ พนักงานประจำและเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป และสำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไปจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษต่อปี 15% อายุสัญญา 36 เดือน จุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้คือทางธนาคารจะให้บัตรกดเงินสด Extra Cash สามารถกดเงินมาเพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตได้ทันทีและเหมาะสำหรับผู้ทีจำเป็นต้องใช้เงินสดฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยจะคิด 6% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 รอบบิลครั้งแรก ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 21-59 ปี ทำงานเป็นพนักงานประจำ ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

4.สินเชื่อกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เป็นสินเชื่อที่ถือว่าให้ความคุ้มค่าแก่ผู้ที่สนใจกู้ได้มาก เป็นหนึ่งในสินเชื่อที่ใช้สำหรับปิดยอดหนี้บัตรเครดิตได้ดี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดและลดการจ่ายดอกเบี้ยที่มากเกินความจำเป็น โดยมีคุณสมบัติพิเศษ คือ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนหนี้ มีระยะเวลาการชำระคืนระหว่าง 24-60 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 16.99% ไปจนถึง 25% ต่อปี ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่สนใจใช้บริการจะต้องมีรายได้10,000 บาท ขึ้นไปต่อเดือน สามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้หลัก หรือไม่เกิน 500,000 บาท

ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสินเชื่อเงินสดที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตจำนวนมากและไม่สามารถชำระเงินได้ทัน การเลือกใช้บริการสินเชื่อลักษณะนี้ส่วนใหญ่ทางธนาคารจะให้เป็นเงินก้อนเพื่อนำไปปิดบัตรเครดิต ไม่ให้ดอกเบี้ยมียอดบานปลาย แล้วรวมยอดหนี้ทั้งหมดเป็นก้อนเดียวกัน ช่วยลดอัตราดอกเบี้ยได้มากกว่าเดิมและสามารถผ่อนจ่ายได้ตามที่เงื่อนไขของธนาคารกำหนด ถือว่าเป็นข้อดีที่ทางธนาคารได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ที่กำลังเป็นหนี้ ซึ่งการรวมหนี้ทั้งหมดที่มีเป็นยอดเดียวกันนั้น จะมีอายุการผ่อนชำระเงินสูงสุดที่ 60 เดือน ถือว่าเปิดโอกาสให้ผู้กู้ได้มีเวลาหาเงินเพื่อทยอยจัดการกับปัญหาหนี้ของตัวเอง ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีโครงการดี ๆ ที่ทำขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สิที่น่าสนใจเกิดขึ้นอีกหลายโครงการ ใครที่กำลังเป็นหนี้ก็สามารถหาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้

บัตรกดเงินสด

 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%
 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%
 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%

บัตรเครดิต

 • UOB PrivimilesUOB

  รายได้ต่อเดือน
  70,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • UOB Lady’s PlatinumUOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • UOB Preferred PlatinumUOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • A money
 • สินเชื่อ พรอมิส
 • Citi Ready Credit
 • Krungsri First Choice VISA

กลับสู่ด้านบน