ช่องทางในการสมัครสินเชื่อเงินสดมีช่องทางไหนบ้าง

2017/02/28 9:57 AM

5,748 Views

เมื่อถึงคราวที่จำเป็นจะต้องใช้เงินสดฉุกเฉินจะหันหน้าไปทางไหนก็ดูเหมือนจะไม่มีทาง สินเชื่อเงินสดก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถสมัครเพื่อขอกู้เงินกับธนาคารได้ อย่างบัตรกดเงินสดมีข้อกำหนดในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครที่ยืดหยุ่นกว่าการขอเงินกู้แบบอื่น ๆ ไม่ต้องใช้บุคคลหรือสินทรัพย์ค้ำประกัน เมื่อสมัครแล้วได้รับอนุมัติจะได้รับบัตรกดเงินสดมาพร้อมกับวงเงินเพื่อกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็มมาใช้ในยามที่เรามีความจำเป็นจริง ๆ

อย่างไรก่อนที่จะสมัครสินเชื่อเงินสดหรือบัตรกดเงินสด เรื่องสำคัญที่เราควรรู้ ก็คือ เรื่องของดอกเบี้ยของสินเชื่อเงินสดที่ธนาคารจะคิดในอัตราสูงสุดได้ถึง 28% ต่อปี ถ้าเป็นบัตรกดเงินสดเมื่อกดเงินสดมาแล้วต้องรีบนำเงินมาจ่ายคืนให้เร็วที่สุดเพื่อให้เสียดอกเบี้ยไม่มาก ส่วนถ้าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลก่อนขอกู้ก็ควรคำนึงถึงความจำเป็นเสียก่อน

สำหรับช่องทางในการสมัครสินเชื่อเงินสดก็มีอยู่หลายช่องทางด้วยกัน ดังนี้
• สมัครผ่านทางออนไลน์ ทางหน้าเว็บไซต์ของธนาคารหรือผู้ให้บริการสินเชื่อเงินสด ปัจจุบันนี้ธนาคารได้มีช่องทางในการให้ลูกค้าสามารถสมัครสินเชื่อเงินสดผ่านทางออนไลน์โดยให้ผู้สนใจไปกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์มือถือและอีเมล ซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อเงินสดเพิ่มเติม พร้อมกับขั้นตอนในการเตรียมเอกสารและยื่นเพื่อสมัคร ทางหน้าเว็บไซต์ของบางธนาคารจะมีแบบฟอร์มที่เป็นใบสมัครออนไลน์แบบฉบับเต็มที่ลูกค้าสามารถเลือกกรอกและส่งก่อนได้เลย เพื่อให้ขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงการอนุมัตินั้นรวดเร็วมากขึ้นอีก

• สมัครทางไปรษณีย์ ผู้ประกอบการบัตรกดเงินสดบางแห่ง เช่น ยูเมะ พลัส มีช่องทางในการให้ลูกค้าสามารถสมัครบัตรกดเงินสดได้ทางไปรษณีย์ สำหรับขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์ก็ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พิมพ์เอกสารและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2.เซ็นชื่อกำกับพร้อมกับแนบเอกสารการสมัครเพื่อพิจารณาอนุมัติ รับรองสำเนาถูกต้องที่เอกสารทุกฉบับ
3.ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังที่อยู่ของบริษัทที่เราทำการสมัครบัตรกดเงินสด
4.หลังจากนั้นก็รอผลการอนุมัติบัตรกดเงินสดทาง SMS
5.เมื่อได้รับอนุมัติลูกค้ารอรับบัตรกดเงินสดทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งในใบสมัคร

• สมัครผ่านทาง Mobile Application ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดบางแห่ง เช่น ยูเมะ พลัส มีช่องทางในการให้ลูกค้าสามารถสมัครสินเชื่อเงินสดผ่านทาง Mobile Application ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่นิยมซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านทางแอพพลิเคชันบนมือถืออยู่แล้ว ขั้นตอนในการสมัครสินเชื่อเงินสดผ่านทาง Mobile Application มีดังนี้

1.ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันของผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดผ่านทาง App Store (iOS) หรือ PlayStore (Android)
2.เลือกเมนูสมัครบัตรกดเงินสด
3.กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
4.ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
5.กดส่งข้อมูล

• สมัครโดยตรงที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการสาขาใกล้บ้าน ทำการดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเตรียมเอกสารที่ต้องยื่นเพื่อสมัครตามที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดกำหนด หลังจากนั้นให้นำทั้งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดไปยื่นสมัครกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ธนาคารสาขาใกล้บ้านหรือผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดสาขาใกล้บ้าน หากคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน ธนาคารจะอนุมัติบัตรกดเงินสดให้ได้ทันที

• สมัครที่บูธในงานมหกรรมการเงิน เมื่อมีการจัดงานมหกรรมการเงินทุกครั้ง แต่ละธนาคารก็จะไปร่วมออกบูธในงานด้วย ลูกค้าที่สนใจขอเงินกู้ประเภทต่าง ๆ ก็มักจะรอสมัครในงานมหกรรมการเงินนี้เพื่อที่จะได้รับโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่แต่ละธนาคารขนมาลดแลกแจกแถมให้ลูกค้าที่สนใจสมัครสินเชื่อเงินสดและบัตรกดเงินสดก็สามารถสมัครได้ที่งานมหกรรมการเงินเช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่น การสมัครสินเชื่อเงินสดที่งานมหกรรมการเงินจะมีข้อดี ก็คือ หากคุณสมบัติตรงและเอกสารครบจะได้รับบัตรกดเงินสดทันที

ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกสมัครเงินกู้หรือสินเชื่อเงินสดผ่านทางช่องทางใดก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องเตรียมให้พร้อม ก็คือ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ธนาคารต้องการเพื่อใช้ในการประกอบการสมัครเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ หากใบสมัครและเอกสารหลักฐานครบถ้วนพร้อมโอกาสในการได้รับอนุมัติก็จะสูงและรวดเร็วมากขึ้นด้วย

เอกสารหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการสมัครสินเชื่อเงินสดที่จะต้องเตรียมให้พร้อมก็มีดังนี้
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• เอกสารแสดงรายได้ หากเป็นพนักงานประจำก็ใช้ใบเสร็จรับเงินเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง หากเป็นคนทำงานอิสระก็ให้ใช้สำเนาบัญชีธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หากมีเอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ ก็ให้ยื่นเพิ่มเติมได้
• หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท กรณีผู้สมัครเป็นเจ้าของกิจการ
• สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี กรณีขอเงินกู้ที่เป็นสินเชื่อเงินสดแบบเป็นเงินก้อน

นอกจากเรื่องของการเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อให้ได้รับการอนุมัติที่รวดเร็วมากขึ้นแล้ว การเลือกสมัครผ่านบางช่องทางยังทำให้ได้รับสิทธิพิเศษหรือโปรโมชั่นเพิ่มเติมด้วย ธนาคารส่วนใหญ่มักจะมีโปรโมชั่นหากลูกค้าเลือกสมัครผ่านทางออนไลน์ เช่น มีของแถมหรือได้รับดอกเบี้ยพิเศษ หากเราคิดจะสมัครสินเชื่อเงินสดอยู่แล้วก็ให้เลือกสมัครผ่านช่องทางที่เราจะได้รับสิทธิพิเศษหรือโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็จะคุ้มค่ามากขึ้น

บัตรกดเงินสด

 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%
 • ซิตี้ เรดดี้เครดิต (Citi Ready Credit)Citi Ready Credit

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  24-25%
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี
 • ยูโอบี แคชพลัส (UOB Cash Plus)UOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  25%
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี

บัตรเครดิต

 • ซิตี้ รีวอร์ด (Citi Rewards)Citi Rewards

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี*
  อายุคะแนนสะสม
  ไม่มีวันหมดอายุ
 • ซิตี้ แคชแบ็ก (Citi Cashback)Citi Cashback

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี*
  อายุคะแนนสะสม
  ไม่มีวันหมดอายุ
 • UOB PrivimilesUOB

  รายได้ต่อเดือน
  70,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่บัตรกดเงินสด เอมันนี่
 • Citi Ready Credit
 • Citi Personal Loan
 • KTC Proud
 • Krungsri First Choice VISA

กลับสู่ด้านบน