เหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้สมควรขอสินเชื่อเงินสด

2017/02/28 9:59 AM

4,510 Views

สินเชื่อเงินสดนับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ที่มีความเป็นต้องใช้เงินสดเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ และมีเงื่อนไขในการขออนุมัติที่ยุ่งยากน้อยกว่าการขออนุมัติสินเชื่อแบบอื่น ๆ เพราะไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน ก็สามารถดำเนินการขอสินเชื่อได้และบางสถาบันทางการเงินยังเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ใช้งานด้วยบัตรกดเงินสดที่สามารถกดเงินสดออกมาได้ง่าย ๆ อีกด้วย

แต่แม้ว่าสินเชื่อเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ที่สนใจใช้บริการเงินกู้ได้เป็นอย่างดี แต่หากใช้อย่างไม่ระมัดระวังหรือขนาดการวางแผนที่ดี ก็อาจทำให้เกิดปัญหาทางการเงินตามมาในภายหลังได้ ดังนั้น ควรพิจารณาเหตุผลหรือความสำคัญในการขอสินเชื่อเงินสดให้ดีก่อนทำการขออนุมัติหรือกู้เงินออกมาใช้ โดยเหตุผลสำคัญที่สมควรขอสินเชื่อ มีดังนี้

1.มีความจำเป็นในการใช้เงินสดเป็นกรณีจำเป็นและเร่งด่วน อาทิเช่น เกิดอุบัติเหตุจำเป็นต้องใช้เงินสดในการใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลหรือซ่อมแซมอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เสียหายไปจากอุบัติเหตุ ซึ่งถือเป็นกรณีเร่งด่วนที่ต้องใช้เงินและหากผู้ใช้ไม่มีเงินสำรองเก็บเอาไว้ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมมาเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ดีขึ้น หรือแม้แต่ในกรณีที่ผู้กู้ยืมต้องการใช้เงินเพื่อต่อเติมบ้านหรืออาคารที่พักอาศัย การขอสินเชื่อก็จะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาจัดการได้ดีและยังเป็นการแบ่งเบาภาระการใช้เงินก้อน ด้วยการเปลี่ยนมาผ่อนชำระกับสถาบันทางการเงินที่ให้สินเชื่อในแต่ละงวดได้อีกด้วย

2.มีการวางแผนการใช้เงินเพื่อการลงทุน แต่ขาดสภาพคล่องจึงต้องอาศัยเงินกู้มาเสริมสภาพทางการเงินให้กับตนเอง สำหรับผู้ที่สนใจอยากมีกิจการหรือธุรกิจของตนเอง แต่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งการขอสินเชื่อก็สามารถแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้ดี แต่ก็ควรพิจารณาความคุ้มทุนที่ครอบคลุมถึงอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องเสียในการขอสินเชื่อด้วย เพราะอัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งที่ผู้กู้ยืมและขอสินเชื่อจำต้องรับผิดชอบในการดำเนินกิจการต่อไป

3.ความจำเป็นด้านการศึกษา ผู้ปกครองบางคนอาจมีภาระจ่ายค่าเทอมลูกครั้งละหลาย ๆ คน ทำให้เกิดเป็นภาระไม่สามารถหมุนเงินได้ทันและถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วน เพราะภาระทางการศึกษาเป็นภาระที่ไม่สามารถผัดผ่อนได้ การใช้บริการสินเชื่อเงินสดก็ถือเป็นตัวช่วยที่ดีหรือสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการเข้าศึกษาในระดับสูง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาติรี ปริญญาโทหรือแม้แต่ปริญญาเอกแต่ขาดทุนทรัพย์ ก็สามารถให้ผู้ปกครองหรือตนเองสมัครเพื่อขอสินเชื่อมาช้ำหรับการศึกษาและถือบัตรกดเงินสดเพื่อสะดวกกับการจ่ายค่าเทอมหรือค่าหน่วยกิตได้อีกด้วย นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ที่กำลังทำงานอยู่มีความประสงค์ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปต่อยอดในการทำงาน ช่วยในการปรับเลื่อนฐานะและเงินเดือน การขอสินเชื่อเพื่อนำมาใช้ในส่วนนี้ก็ถือเป็นวิธีลัดที่รวดเร็ว กว่าการรอเงินเก็บได้และยังถือเป็นการต่อยอดที่คุ้มค่าและคุ้มทุนมากทีเดียว เพราะช่วยเปิดโอกาสที่ดีทางหน้าที่การงานและเงินเดือนที่สูงขึ้นได้

4.บางครั้งความเคร่งเครียดจากการทำงาน ก็สามารถสร้างความกดดันและตึงเครียดให้กับผู้ที่ทำงานอยู่ได้ทุกคนและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกหน้าที่ ทุกอาชีพที่ทำงานอยู่ การขอสินเชื่อเพื่อนำเงินที่ได้ไปหมุน แล้วใช้เพื่อการท่องเที่ยวหรือพักผ่อน ก็อาจเป็นเหตุผลที่น่าสนใจ เพราะการใช้สินเชื่อจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายก้อนโตที่จำเป็นต้องใช้ในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งได้ดี และยังช่วยให้ผู้กู้ยืมสามารถไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการ โดยไม่ต้องรอเกษียณหรือเบียดเบียนเงินที่ต้องการจะเก็บออมได้อีกด้วย

5.การขอสินเชื่อเงินสดเพื่อนำเงินมาซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพราะของใช้บ่างอย่างมีความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนต่อการนำไปใช้งาน ดังนั้น การขอสินเชื่อเพื่อนำมาใช้ในส่วนนี้ก็จะช่วยร่นระยะเวลาที่ต้องรอเวลาเก็บเงินได้ดี แต่ควรพิจารณาตามความจำเป็นจริง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสินเชื่อที่ขอมาได้นั้นจะไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินบานปลายตามมาในภายหลังได้ หากใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวังหรืออาศัยเพียงความพอใจเท่านั้นในการนำมาใช้ตัดสินใจขอกู้ยืมเงิน

ดังจะเห็นได้ว่าเหตุผลและความจำเป็นในการขอสินเชื่อเงินสดนั้นมีหลากหลายและแตกต่างกันไป ตามความจำเป็นและการใช้ชีวิตของแต่ละคน แต่สิ่งที่จำเป็นและผู้กู้ยืมเงินควรจะใส่ใจและระมัดระวังเป็นอย่างมาก คือ การพิจารณาตามความจำเป็นในการขอสินเชื่อ เพราะการขอสินเชื่อก็เปรียบได้กับการนำเงินในอนาคตมาใช้งาน ซึ่งหากใช้อย่างไม่ระมัดระวัง คาดความละเอียดรอบคอบแล้ว ก็อาจกลายเป็นภาระหรือหนี้สินที่บานปลายจนยากจะควบคุมได้และควรพิจารณากู้ยืมตามความสามารถในการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันทางการเงินแต่ละแห่งได้กำหนดเอาไว้อีกด้วย เพราะหากภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นสูงหรือเกินความสามารถในการชำระ ก็อาจทำให้ผู้กู้เกิดความเครียดหรือประสบปัญหาทางการเงินและบางครั้งอาจบานปลายร้ายแรงจนเกิดปัญหาสูญเสียเครดิตทางการเงินที่ดีกับสถาบันทางการเงินได้อีกด้วย การพิจารณาความจำเป็นและใส่ใจในรายละเอียดการชำระคืนจึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก

บัตรกดเงินสด

 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%
 • ยูโอบี แคชพลัส (UOB Cash Plus)UOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  25%
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี
 • บัตรกดเงินสด เคเคพี แคชการ์ด (KKP Cash Card)

  รายได้ต่อเดือน
  10,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  ไม่เกิน 25%

บัตรเครดิต

 • UOB PrivimilesUOB

  รายได้ต่อเดือน
  70,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • UOB Lady’s PlatinumUOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • UOB Preferred PlatinumUOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่บัตรกดเงินสด เอมันนี่
 • Citi Ready Credit
 • Citi Personal Loan
 • KTC Proud
 • Krungsri First Choice VISA

กลับสู่ด้านบน